ژاپن دفتر مرکزی

461-0038 Nagoya-shi Higashi-ku Shindeki Shindeki 1-5-4

Tel : 052-938 3515  Fax : 052-937 3403 

 

شعبه‌ توکیو

170-0012 Tokyo , Toshima-ku Kamiikebukuro 1-35-6

Tel : 03-6903 4199

 

آلمان

Niremannsweg11-15 Erkrath Germany 40699

 

گزارش تصویری

 اولین صرافی مجاز با مدیریت ایرانی‌ در ژاپن با ثبت رسمی‌